วันที่ 10 มิถุนายน 2565 คณะครูวิทยากรแกนนำ ศส.ปชต.พร้อมด้วยคณะครูกศน.อำเภอกุมภวาปี จัดโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ( ศส.ปชต.) กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมที่4 ศส.ปชต.เสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยของศส.ปชต.(ต้นแบบ) ตำบลเสอเพลอ ณ ศาลาประชาคมบ้านสงเปลือย หมู่ 9 ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี