หัวข้อข่าว : ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอกุมภวาปี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-02-14 15:49:00 เข้าชม : 25,295 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.อำเภอกุมภวาปี รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 จากต้นสังกัด ณ ห้องประชุมบัวแดง กศน.อำเภอกุมภวาปี โดยมี นางสาวปานอุรา อาจสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านดุง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา


.