หัวข้อข่าว : รับการตรวจเอกสารพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอกุมภวาปี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-01-12 15:31:42 เข้าชม : 25,289 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 4-7 มกราคม 2565 กศน.อำเภอกุมภวาปี รับการตรวจเอกสารพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมบัวแดง กศน.อำเภอกุมภวาปี


.