โรคฝีดาษลิง (Monkeypox) อันตรายแค่ไหน

   โรคฝีดาษลิง เกิดจากเชื้อไวรัสที่จัดอยู่ในกลุ่ม Orthopoxvirus ก่ออาการในคนคล้ายกับไข้ทรพิษแต่มีความรุนแรงน้อยกว่า โรคนี้สามารถติดต่อได้จากสัตว์สู่คน และติดต่อจากคนสู่คน ส่วนใหญ่พบการติดเชื้อในประเทศบนทวีปอเมริกาเหนือ, ยุโรป

อาการของโรคฝีดาษลิง
   อาการเริ่มแรก มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ต่อมน้ำเหลืองโต หลังจากนั้น 1-3 วัน จะเริ่มมีผื่นขึ้นที่หน้า ลำตัว แล้วลามออกไปที่แขนขา โดยผื่นจะเห็นเด่นชัดมากที่บริเวณหน้า แขนและขา ซึ่งอาการดังกล่าวจะอยู่ราว ๆ 2-4 สัปดาห์ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายจากโรคเองได้ โดยอาการรุนแรงมักพบในกลุ่มเด็ก

การรักษาโรคฝีดาษลิง
   ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาโรคฝีดาษลิงแบบจำเพาะ แต่จะเป็นการรักษาเพื่อบรรเทาอาการและควบคุมการเกิดภาวะแทรกซ้อน อัตราการเสียชีวิตของโรคนี้อยู่ที่ 1-10% สามารถควบคุมการระบาดได้ด้วยการป้องกันการติดเชื้อหรือรับวัคซีนไข้ทรพิษซึ่งสามารถป้องกันได้ 85% ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการได้รับวัคซีนหลังจากสัมผัสกับเชื้ออาจช่วยป้องกันโรคนี้ได้หรือทำให้มีความรุนแรงลดลง

วิธีการป้องกันโรคฝีดาษลิง
   • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ป่วย สัตว์ที่เป็นพาหะโดยเฉพาะลิงและสัตว์ฟันแทะ
   • หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ โดยเฉพาะหลังสัมผัสสัตว์หรือสิ่งของสาธารณะ
• ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงมีการแพร่ระบาด
   • หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่ง แผล ตุ่มหนอง หรือตุ่มน้ำใส จากผู้มีประวัติเสี่ยงหรือสงสัยว่าติดเชื้อ กรณีที่สัมผัสเชื้อไปแล้วควรฉีดวัคซีนป้องกันในกรณีที่ยังไม่เกิน 14 วัน
   • การฉีดวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้

ที่มา  https://www.tht.co.th/blog/cat/knowledge/post/Monkeypox-KnowTHT166/