รู้จัก “โรคธาลัสซีเมีย” หรือไม่

   “ธาลัสซีเมีย” เป็นโรคโลหิตจางชนิดหนึ่งที่มีเม็ดเลือดแดงผิดปกติ แตกง่าย สามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมระดับยีน ร่างกายสร้างฮีโมโกลบินซึ่งเป็นสารสีแดงในเม็ดเลือดแดงลดน้อยลง ทำให้เกิดภาวะเลือดจางเรื้อรัง และสภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมา

โรคธาลัสซีเมียแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
   • แอลฟ่า-ธาลัสซีเมีย เป็นพาหะที่ค่อนข้างรุนแรง โดยสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อกระดูกโดยตรง และอาจส่งผลให้ทารกเสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์หรือเสียชีวิตหลังคลอดได้
   • เบต้า-ธาลัสซีเมีย พาหะตัวนี้จะไม่ค่อยรุนแรง แค่ทำให้มีอาการตัวเหลืองซีดเท่านั้น เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของฮีโมโกลบิน

อาการของโรคธาลัสซีเมีย
   ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย จะมีอาการซีด ตกขาวสีเลือง ตับโต ม้ามโต ใบหน้าจะเปลี่ยน จมูกแบน กะโหลกศีรษะหนา โหนกแก้มสูงและขากรรไกรกว้างใหญ่ ฟันบนยื่น กระดูกเปราะหักง่าย ผิวหนังคล้ำ ร่างกายเติบโตช้ากว่าคนปกติ

***คนที่ไม่มีอาการจะรู้ว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียหรือไม่นั้นจากการไปตรวจสุขภาพ แล้วแพทย์ซักประวัติ ตรวจร่างกาย และตรวจเลือด โดยดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ร่วมกับการตรวจเลือดด้วยวิธีพิเศษ Hb Typing และการตรวจวิเคราะห์ DNA***

ที่มา  https://www.tht.co.th/blog/cat/knowledge/post/Thalassemia-KnowTHT165/