วัดจอมแจงศรีบุญเรือง 

         ตั้งอยู่ที่  บ้านกงพาน  หมู่ที่ 8  ตำบลพันดอน  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลสถานที่

               เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๕ เกิดศึกฮ่อที่นครเวียงจันทร์  ได้มีชาวนครเวียงจันทร์จำนวนหนึ่งอบพยพย้านถิ่นเข้ามาที่บ้านแก้วโพนยอ แขวงเมืองกะโทก (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา) แต่อยู่ได้ไม่นานเพราะไม่มีความสุขจึงคิดชวนกันกลับบ้านเกิดเมืองเดิม คือนครเวียงจันทร์แต่กลับไม่ถึง ถึงแค่เมืองหนองคายเท่านั้นเพราะศึกฮ่อยังไม่เสร็จ  แต่ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะขาดที่ดินทำกิน จึงพากันเดินทางกลับมาอยู่ข้างหนองสิม  (ปัจจุบันคือบ้านดงแคนคุ้มใต้)

ความเป็นมาในการสร้างวัด

            หลังจากย้ายกลับมาที่หนองสิม ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ เรียกเชิงดูหมิ่น อยู่ประมาณ ๓ - ๔ เดือน  ผู้นำกลุ่มคือพ่อใหญ่ขุนจง  ได้ตกลงกันแสวหาที่สร้างบ้านแปลงเมือง และได้ทำพิธีเสี่ยงทายที่ตั้งบ้านด้วยกัน ๓ แห่ง คือบ้านเก่ากงพาน  โนนบ้านต้าย โนนบ้านท่ง  และได้สร้างวัดจอมแจ้งศรีบุญเรืองขึ้นมา  ตามแบบสถาปัตยกรรมเก่าแก่ตั้งแต่สมัยทวารวดี กุฏิสร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณและยังเป็นสถานที่โบราณของชาวบ้านกงพาน ปัจจุบันได้รับการปูรณะกุฎิแล้ว

ลักษณะเด่น

          ศาลาและกุฏิมีลักษณะโดดเด่นเนื่องจากถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นโดยเฉพาะวัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง เป็นวัดที่เก่าแก่มากเนื่องจากกุฏิที่อยู่ภายในวัดถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่งสมัยโบราณเป็นที่ที่หาดูได้ยากมากเพราะกุฏิยังถูกสร้างเป็นไม้ เดิมเล่าว่าในสมัยนั้นกุฏินั้นได้รับอิทธิพลมาจากประเทศลาวเพื่อเป็นที่อยู่ของพระภิกษุจนมาถึงปัจจุบัน

 

                   ภาพก่อนการบูรณะ

               หลังการบูรณะ

ศิลปะร่วมสมัย

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

          การเดินทางโดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น ถึงอุดรธานี รวมระยะทางประมาณ 564 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเมืองอุดรธานี 38.8 กิโลเมตร ตาม อธิบดี ไปทาง Mittraphap Road/ถนนมิตรภาพ/ถนน อุดรดุษฎี 3 นาที (550 เมตร) ตาม Mittraphap Road/ถนนมิตรภาพ มุ่งไป ตำบล ผาสุก 33 นาที (32.6 กม.) ขับไปยังจุดหมายของคุณที่ ตำบล พันดอน 10 นาที (5.7 กม.) ก็จะถึงวัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

การเดินทางรถโดยสารประจำทาง 

- มีบริการรถโดยสารทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานีทุกวัน รถออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร (หมอชิต 2) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490,     0 2936 – 2852 - 66 และที่สถานีขนส่งอุดรธานี โทร. 0 4222 1489 www.transport.co.th (มีรถออกทุกๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่ 05.00 – 23.00 น.)

การเดินทางรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดบริการรถไฟวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ - อุดรธานี ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2220 4334, 0 2220 4444