กศน.ตำบลพันดอน | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป
      บุคลากร


นางสาวอุษณี พรหมสาขา ณ สกลนคร

ตำแหน่ง : หัวหน้ากศน.ตำบลพันดอน
หน้าที่ : งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร. : 0885082899

นางปราณี วงคีรี

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร. : 0818712816

นางสาวรุางนภา ปุราโส

ตำแหน่ง : ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
หน้าที่ : งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร. : 0852294939

ว่าที่ ร.อ.จิรศักดิ์ ฤทธิมาร

ตำแหน่ง : ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
หน้าที่ : งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร. : 0818719607

นายเอกพล พรหมสาขา ณ สกลนคร

ตำแหน่ง : ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
หน้าที่ : งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร. : 0610924008